Eladási feltételek

A Terra Da Bosco Kft. faanyag, parketta gyártásával és értékesítésével foglalkozó Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1. A rendelés csak írásbeli, aláírt, és bélyegzővel ellátott szerződés megléte esetén érvényes, amelyben a következő jellemzők megtalálhatók:

  • parketta típusa,
  • fafajta,
  • méret,
  • minőség,
  • mennyiség,
  • szállítási határidő,
  • fizetési feltételek.

2. A szállítás és a számlázás dátuma megegyezik.

3. Az aláírt szerződés mindkét felet kötelezi. Az eladó kötelezettséget vállal a termék legyártására és leszállítására, a vevő pedig az átvételére, és az ellenérték 100 %-ának határidőn belül történő megfizetésére.

4. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a fizetési határidő utolsó napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes Magyarországon kihirdetett jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot megfizetni az eladó részére mindaddig, amíg a teljes vételár kiegyenlítésre nem kerül.

5. A vevő a telephelyére szállított terméket tételesen átvizsgálja, bármely észrevételről jegyzőkönyvet készít, amelyet mindkét fél jelen lévő képviselője aláír. Az eladót általa a szállítással megbízott fuvarozó cég dolgozója képviseli, amennyiben az eladó nincs jelen. További reklamációra csak az átvételtől számított további 8 napon belül van lehetőség, tekintettel arra, hogy a megfelelő tárolás hiányában a burkolat leszállításkori tulajdonságai módosulhatnak.

Emiatt az eladó a 8. napon túl semmiféle reklamációt elfogadni nem köteles.

6. Esetleges vitás ügyek intézésére a gyártó-eladó székhelye szerint illetékes városi illetve megyei bíróság az illetékes eljáró hatóság.

7. Mivel a fa természetes anyag, minden esetben különbözik egymástól minden darab, mind színében, mind szerkezetében. Emiatt a rendelkezésre bocsátott mintadarabok csupán irányadók, az eladó részére gyártási kötelezettséget nem jelent.

Terra da Bosco